Rury stalowe bez szwu

RURY STALOWE BEZ SZWU walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219

 

Wymiary rur oraz masa 1 metra

śr. zew
(mm)
Grubość ścianki (mm)
2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,4 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5
Masa rur na jednostkę długości (kg/m)
10,2 0,45 0,49                              
13,5 0,04 0,70 0,76 0,81 0,88                        
16,0 0,78 0,86 0,94 1,01 1,10 1,18                      
17,2 0,85 0,94 1,02 1,10 1,21 1,30                      
19,0 0,95 1,05 1,15 1,25 1 ,37 1,48                      
20,0 1,00 1,12 1,22 1,33 1,4 6 1,58                      
21 ,3 1,08 1,20 1,32 1,43 1,57 1,71                      
25,0 1,29 1,44 1,58 1,72 1,90 2,07                      
26,9 1,40 1,56 1,72 1,87 2,07 2,26                      
30,0   1,76 1,94 2,11 2,34 2,56 2,83                    
31,8   1,87 2,07 2,26 2,50 2,74 3,03                    
33,7   1,99 2,20 2,41 2,67 2,93 3,24 3,54                  
38,0   2,27 2,51 2,75 3,05 3,35 3,72 4,07                  
42,4   2,55 2,83 3,09 3,44 3,79 4,21 4,61 4.93                
44,5   2,69 2,98 3,26 3,63 4,00 4,44 4,87 5,21                
48,3   2,93 3,25 3,56 3,97 4,37 4,86 5,34 5,71                
51,0   3,10 3,44 3,77 4,21 4,64 5,16 5,67 6,07 6,27 6,94 7,69          
54,0   3,30 3,65 4,01 4,47 4,93 5,49 6,04 6,47 6,68 7,41 8,21          
57,0     3,87 4,25 4,74 5,23 5,83 6,4 1 6,87 7,10 7,88 8,74 9,67        
60,3     4,11 4,51 5,03 5,55 6,19 6,82 7,31 7,55 8,39 9,32 10,32 11,18      
63,5     4,33 4,76 5,32 5,87 6,55 7,21 7,74 8,00 8,89 9,88 10,95 11,87      
70,0     4,80 5,27 5,90 6,51 7,27 8,0 1 8,60 8,89 9,90 11,01 12,23 13,28      
73,0     5,01 5,51 6,16 6,81 7,60 8,38 9,00 9,31 10,36 11,54 12,82 13,93      
76,1     5,24 5,75 6,44 7,11 7,95 8,77 9,42 9,74 10,84 12,08 13,44 14,61 16,30    
82,5       6,26 7,00 7,74 8,66 9,56 10,30 10,62 11,84 13,20 14,70 15,99 17,88    
88,9       6,76 7,57 8,38 9,37 10,35 11,10 11,50 12,83 14,32 15,96 17,38 19,46    
101,6         8,70 9,63 10,78 11,91 12,80 13,26 14,81 16,55 18,47 20,14 22,59 24,58 27,47
108,0         9,27 10,26 11,49 12,70 13,70 14,14 15,80 17,67 19,73 21,53 24,17 26,31 29,44
114,3         9,83 10,88 12,19 13,48 14,50 15,01 16,78 18,77 20,97 22,90 25,72 28,02 31,38
127,0           12,13 13,59 15,04 16,20 16,77 18,75 20,99 23,48 25,65 28,85 31,47 35,30
133,0           12,73 14,26 15,78 17,90 17,59 19,69 22,04 24,66 26,95 30,33 33,10 37,15
139,7                       23,22 25,98 28,41 31,99 34,91 39,21

Rury dostarcza się w długościach:

  • fabrykacyjnych 6,0 m
  • dokładnych do 7,0 m z dopuszczalną odchyłką długości:
  • +10 mm dla długości do 6,0 m
  • +15 mm dla długości powyżej 6,0 m

wielokrotnych z naddatkiem 5 mm na każde cięcie

Gatunki stali:

  • R, R35, R45, R55, R65 - wg PN-89/H-84023/07
  • 18G2, 18G2A - wg PN-86/H-84018
  • 10, 20, 35, 45, 55 - wg PN-93/H-84019